Liko tik vienas mėnuo.

Liko tik vienas mėnuo.

VARŽYBŲ VIETA: Raguvos šaudykla. VARŽYBŲ DATA IR LAIKAS: 2019 m. rugsėjo 28 ir 29 d. DALYVIŲ REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: išankstinė registracija iki 2019 m. rugsėjo 5 d.  adresu http://www.blackpowder.lt. Išimtinais atvejais galima registracija šaudykloje varžybų dieną likus 1 valandai iki varžybų pradžios, tačiau tokiu atveju nakvynė galima tik esant laisvų vietų.

PLACE: the shooting range “Raguvos šaudykla”. DATE & TIME: 28–29 September 2019. REGISTRATION & INFORMATION: pre-registration on the website http://www.blackpowder.lt until 5 September 2019. In exceptional cases, registration is possible on the shooting range on the day of the competition one hour before the beginning of the competition; however, overnight accommodation in this case will be available only if there are vacant rooms.

MIEJSCE: strzelnica „Raguvos šaudykla”. DATA ZAWODÓW: 28–29 września 2019 r. REJESTRACJA I INFORMACJA: rejestracja wstępna na stronie internetowej http://www.blackpowder.lt do dnia 5 września 2019 r. W wyjątkowych przypadkach, rejestracja jest możliwa na strzelnicy w dniu zawodów jedną godzinę przed rozpoczęciem zawodów; jednak, w takim przypadku, zakwaterowanie będzie dostępne tylko, jeżeli zostaną wolne pokoje.

Atgal